Jesteś tutaj: Start / Struktura / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie 2/2023

2023-04-26

Zarządzenie Nr 2/2023

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 25 kwietnia 2023r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 530), w związku z art. 130§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1510 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie.

§2.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi dnia 13.05.2023 r. (sobota)

w godzinach 7:30 – 15:30.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie 6/2021

2021-12-30

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

 

KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MNIOWIE

 

z dnia 15.12.2021r.

 

w sprawie: ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. DZ. U. z 2021 poz.1372), art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ) w związku z art 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie § 9,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu
1 stycznia 2022 r

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw Kadr.

 

§ 3.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Zarządzenie 4/2021

2021-11-03

Zarządzenie Nr 4/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 3 listopad 2021r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2/2021

2021-05-27

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 4 czerwiec 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1/2021

2021-04-06

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej

mniejszej niż 130.000,00 złotych netto

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869):

 

§ 1

 

Wprowadza się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie „ Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom w zakładzie komunalnym organizującym przetargi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-03-16
Data publikacji:2020-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Operator Operator
Liczba odwiedzin:5320

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-03 11:25:44Operator OperatorZmiana Lokalizacji ZarządzeniaZarządzenia
2020-05-12 08:27:02Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:59:41Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:28:43Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:25:24Operator OperatorDodanie zakładki ZarządzeniaZarządzenia