Jesteś tutaj: Start / Struktura / Klauzula RODO

Klauzula RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Paula Słowik z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej RODO” informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych , warunków zapewnienia dostawy wody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
   z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   oraz ustawy z dn. 07.06.2001 roku Dz. U.18.1152 tekst jednolity.

  4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

   1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu , o którym mowa w punkcie 3.

   2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-03-05
Data publikacji:2020-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Operator Operator
Liczba odwiedzin:6144

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-04 11:20:54Operator OperatorDodanie Danych IDOKlauzula RODO
2020-03-06 11:11:48Operator OperatorEdycja dokumentuKlauzula RODO
2020-03-06 11:10:21Operator OperatorEdycja dokumentuKlauzula RODO
2020-03-06 10:57:17Operator OperatorDodanie informacji o OBOWIĄZEKU INFORMACYJNYMKlauzula RODO
2020-03-05 14:46:28Operator OperatorDodanie zakładki Klauzuli RODOKlauzula RODO