Biuletyn Informacji Publicznej - GZUK Mniów

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2021

2021-05-27

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 4 czerwiec 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1/2021

2021-04-06

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej

mniejszej niż 130.000,00 złotych netto

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869):

 

§ 1

 

Wprowadza się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie „ Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom w zakładzie komunalnym organizującym przetargi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 6/2020

2020-12-23

 

Zarządzenie Nr 6/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 14 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
§9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2020

2020-08-03

Zarządzenie Nr 3/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1040 ze zm.),
zarządzam, co następuje:


Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 2/2020

2020-08-03

Zarządzenie Nr 2/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie

z dnia 16 marca 2020r.

 

w sprawie

wprowadzenia zmian w organizacji pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego GZUK w Mniowie, art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282), w związku z art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) zarządzam, co następuje.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 2/2020

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-03-16
Data publikacji:2020-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Operator Operator
Liczba odwiedzin:1939

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-03 11:25:44Operator OperatorZmiana Lokalizacji ZarządzeniaZarządzenia
2020-05-12 08:27:02Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:59:41Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:28:43Operator OperatorEdycja dokumentuZarządzenia
2020-03-16 11:25:24Operator OperatorDodanie zakładki ZarządzeniaZarządzenia