Biuletyn Informacji Publicznej - GZUK Mniów

Zarządzenie nr 6/2020

23 grudnia 2020

 

Zarządzenie Nr 6/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 14 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie
§9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-12-23
Data publikacji:2020-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Gonciarz
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Gonciarz
Liczba odwiedzin:509

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-23 09:58:48Radosław GonciarzZarządzenie 6/2020Zarządzenie nr 6/2020