Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wyniki badań wody Kwiecień 2021

28 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Wyniki badań wody Kwiecień 2021

Zarządzenie nr 1/2021

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej

mniejszej niż 130.000,00 złotych netto

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869):

 

§ 1

 

Wprowadza się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie „ Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom w zakładzie komunalnym organizującym przetargi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

6 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1/2021

Wyniki badań wody Marzec 2021

30 marca 2021
Czytaj więcej o: Wyniki badań wody Marzec 2021