Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja z otwarcia ofert

GZUK.271.1.2020 Mniów, 20.05.2020r

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

 

 

Wykonaniu usługi polegającej na koszeniu poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów w 2020 roku

 

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysyłane wg rozdzielnika z dnia

06.05.2020 r. w terminie do 20.05.2020 r. godz.10.00 wpłynęła 1 oferta.

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówieniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. Wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy i rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2020 r. wpłynęły oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy oraz
adres
wykonawcy

 

Zadanie

Nr 1

Zadanie

Nr 2

01

Zakład Budowlano- Usługowy

Grzegorz Poświat

Strawczynek

ul. Słoneczna10

26-067 Strawczyn

 

 

 

0,11 zł za mb

(cena brutto)

 

0,32 zł za mb

(cena brutto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, która wynosi 29 800zł.

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Zarządzenie nr 1/2020

 

Zarządzenie Nr 1/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 02 marca 2020 r.

 

w sprawie zatwierdzenia stawki roboczogodziny dla koparki będącej na stanie w GZUK
w Mniowie

 

 

Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie przez Wójta Gminy Mniów z dnia 01 grudnia 2016r, znak: OG.I.0052.3.2016, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdzam opracowaną stawkę roboczogodziny dla koparko-ładowarki „Caterpillar 432D” będącą na stanie w zakładzie komunalnym, która świadczy usługi na terenie gminy, w wysokości:

- usługa koparko- ładowarką „Caterpillar „432D” - 100 zł./godz.

 

§ 2. Do powyższej stawki należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

 

§ 3. Zatwierdzona stawka roboczogodziny obowiązuje od dnia 01 marca 2020r.

 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Główna Księgowa Zakładu.

 

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1/2020

ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

 

GZUK.271.1.2020

Mniów , dnia 2020-05-06

 

 

ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

 

 

Gmina Mniów zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia:

Koszenie poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów” Przedmiotem zamówienia jest:

  • Usługa polegająca na koszeniu poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów w okresie letnim 2020 r. o szacowanej łącznej długości ok 52292 mb przy pojedynczym pokosie (drogi gminne 25332 mb ; drogi lokalne 26960 mb) obejmujące:

- zadanie 1 – koszenie poboczy o szer. do 1,00m

- zadanie 2 – koszenie poboczy oraz obustronne skarpy rowu

  • Określona całkowita powierzchnia koszenia jest szacunkowa. Zamawiający nie gwarantuje wykonania pokosów na pełnej powierzchni przewidzianej do koszenia co uzależnione jest od warunków atmosferycznych determinujących porost traw w danym roku.

  • Usługi określone w pkt. 1 wykonywane będą w okresie od chwili podpisania umowy do 30 września 2020 roku.

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wykonywania prac ze względu na potrzebę dostosowania częstotliwości pokosów do panujących, w okresie wegetacyjnym, warunków wzrostu i rozwoju roślin tak by zapewnić utrzymanie poboczy dróg i terenów zielonych w odpowiednim stanie fitosanitarnym.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji wykonania koszenia.

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pokosów w ramach całościowej powierzchni przewidzianej do koszenia w 2020 r. ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

  • Usługa obejmuje koszenie mechaniczne w/w terenów kosiarkami mechanicznymi samojezdnymi typu: ciągnik z maszyną podczepianą – maszyna z wysięgnikiem – z możliwością koszenia skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych.

  • Wykonawca wykona koszenie poboczy dróg na szerokości do 1,00 m oraz skarp i rowów.

  • Koszenie na w/w terenach nie obejmuje zbiórki oraz wywozu pokosów.

 

 

 

 

 

6 maja 2020
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ