Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja z otwarcia propozycji cenowej na wodomierze

26 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia propozycji cenowej na wodomierze

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Powiększ zdjęcie Zdjęcie Unimoga

GZUK.7000.1.2020                                                                                                                                                                                Mniów 24.03.2020 r.


Gmina Mniów
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie,

ul. Centralna 9,

26-080 Mniów,

NIP 959-167-95-18

 

reprezentowaną przez

 

Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie . Tel. 41 37 37 004, wew. 102

 

W przypadku zbycia środka trwałego faktura będzie wystawiona według poniższego wzoru:

 

Sprzedający:

Gmina Mniów

ul. Centralna 9,

26-080 Mniów

NIP: 959 167 95 18

 

Wystawca faktury:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

 

2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu i osprzetu
Samochód specjalny wielozadaniowy sprawny – badanie techniczne do 05.06.2020r ubezpieczenie OC opłacone do 03.06.2020 r.
- Marka i model pojazdu: Mercedes Benz UNIMOG U500 - nr rejestracyjny: TKI 7070A,

- rok produkcji: 2007,

- kolor: pomarańczowy,

- napęd hydrostatyczny 4x4,

- rodzaj paliwa: olej napędowy,

- pojemność silnika: 6374 cm3,

- moc silnika: 210 kW,

- stan licznika: 188 816 km,

- masa własna: 7 700 kg,

- maksymalna masa całkowita: 15 000 kg,

- skrzynia biegów: automatyczna,1

Pług do odśnieżania MF 2.4

- data produkcji 1987 rok,

- szerokość czyszczenia 2,60 m,

- waga 840kg,

- możliwość ustawienia odrzutu na prawą lub lewą stronę sterowane z kabiny,

- hydrauliczne podnoszenie urządzenia,

- deflektor krawężnika.

Kosiarka bijakowa MULAG SB600D

- data produkcji 2008 rok,

- ciężar bez osprzętu 3 200kg,

- szerokość robocza 1200mm,

- szerokość wysięgnika 6000mm.

Piaskarko- solarka Schmidt STRATOS B 30-24

- data produkcji 2000 rok,

- pojemność 3m3,

- ciężar bez załadunku 923kg,

- sterowanie z kabiny.

1

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Popozycja cenowa na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych

Mniów 2020r. 03. 09

Znak: GZUK7021.1.17.2020

 

Zamawiający:                      

Gmina Mniów                   

ul. Centralna 9                 

26-080 Mniów                  

NIP: 959 167 95 18          

 

Odbiorca i płatnik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest treść propozycji cenowej:
www.bip.gzukmniow.pl - zamówienia publiczne - ogłoszenia

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej pn:

Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego : DN20460 szt., DN15 - 40 szt. z uszczelkami do tych wodomierzy

Zgodnie z przepisami art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 tj.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 propozycję należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.:Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego, z uszczelkami, dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

1.3 cenę w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

1.4 cena winna obejmować całość zamówienia w rozbiciu na cenę za 1 szt. każdego towaru netto, plus podatek VAT

2. Określenie przedmiotu dostawy:

Przedmiotem do złożenia propozycji cenowej jestDostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego, do wody zimnej, z uszczelkami dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, według poniższych wymagań – kryteriów oraz zestawienia:

1) wodomierze mokrobieżne z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, średnica od l5 mm do 20 mm ;

2) nominalny strumień objętości:1,6 m3/h, długość wodomierza L=110 mm średnica DN. 15;

3) nominalny strumień objętości:1,6 lub 2,5 m3/h, długość wodomierza L=130 mm średnica DN. 20;

4) posiadać ciśnienie robocze do 1,6 MPa;

 

5) wodomierz wykonany w ekologicznym korpusie ze stali nierdzewnej,lub wykonany z mosiądzu nie zawierającego ołowiu;

6) wymiary wodomierza zapewniają pełną zamienność z dotychczasowymi wodomierzami;

7) wodomierz całkowicie odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego);

8) wodomierz współpracujący z zaworem antykropelkowym - bez konieczności przeróbki instalacji;

9) Wodomierz powinien mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i udzielenie gwarancji na kolejny

okres legalizacji;

 

10) Wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego;

11) Zaproponowane wodomierze winny mieć znak CE;

12) Kierunek przepływu wody uwidoczniony na korpusie;

13) Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;

14) Gwarancję na cały okres legalizacji (nie mniej niż 5 lat);

15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

16) posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z woda pitną;

18) Spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Z 2007r. Nr 209,poz. 1513);

19) Posiadać ważną kartę gwarancyjną oraz ważną cechę legalizacyjną przez okres wynikający z normy PN-ISO 4064, PN-EN 14154-1, PN-EN 14154-2;

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

w szt.

Średnica

DN (mm)

Długość L

(mm)

R

klasa

Q3

(m3/ h)

1

Wodomierz mokrobieżny

460

20

130

R ≥ 100

2,5

2

Wodomierz

mokrobieżny

40

15

110

R ≥ 100

1,6

3

Uszczelka

wodomierza

920

20

-

-

-

4

Uszczelka

wodomierza

80

15

-

-

-

 

Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży i dostarczania materiałów sukcesywnie, zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego lub faxem

  • Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu zamówienia

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia (wpływu) faktury VAT do biura GZUK w Mniowie.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest treść propozycji cenowej:
www.bip.gzukmniow.pl -zamówienia publiczne – ogłoszenia.

 

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Popozycja cenowa na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych