Zarządzenie nr 2/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2021

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 4 czerwiec 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2021-05-27
Data publikacji:2021-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Gonciarz
Liczba odwiedzin:288

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-27 12:21:47Radosław GonciarzEdycja zarządzeniaZarządzenie nr 2/2021
2021-05-27 12:19:54Radosław GonciarzDodanie zarządzeniaZarządzenie nr 2/2021