Zarządzenie nr 1/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej

mniejszej niż 130.000,00 złotych netto

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869):

 

§ 1

 

Wprowadza się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie „ Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom w zakładzie komunalnym organizującym przetargi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2021-04-06
Data publikacji:2021-04-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Gonciarz
Liczba odwiedzin:428

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-06 11:59:01Radosław GonciarzEdycja plikuZarządzenie nr 1/2021
2021-04-06 11:56:18Radosław GonciarzZarządzenie 1/2021Zarządzenie nr 1/2021